Naar het nieuwsoverzicht
Veiligheidsplan 2021

Veiligheidsplan 2021

31/08/2020
Opstart 9 juni 2021

 

 

Veiligheidsplan.

Heropstart 9 juni 2021

Dit veiligheidsplan bevat informatie, richtlijnen en afspraken om het zoveilig mogelijk te houden.
We volgen hierbij de beslissingen genomen door de overheden en de eventuele (lokale) verstrengingen door de provincie of de gemeente.

Algemene richtlijnen:

 • Er kunnen maximum 50 personen samen trainen – inclusief trainers.
  - Hierbij moeten we wel per sporthal rekening houde met de maximale toegelaten personen.
    Voor 13 en jonger: 1pers/10m², voor 13+ : 1pers/10m² bij dans en voor 13+ : 1pers/30m² bij turnen.
 • Een goed te verluchten accommodatie.
 • Begin- en einduur worden strikt afgebakend.
 • Trainers dienen minimum 18 jaar oud te zijn, zij hebben een rol die enige maturiteit vraagt. (extra begeleider mag -18j zijn)
 • Leden en trainers moeten gezond en in goede fysieke conditie zijn.
  Ze mogen niet tot de risicogroep behoren of in hun thuissituatie iemand hebben dit tot de risicogroep behoort.
 • Heb je koorts, dan kom je pas terug sporten nadat er evenveel dagen verstreken zijn dan dat je koorts hebt gehad.
  Bijvoorbeeld je hebt 3 dagen koorts, dan kom je de drie dagen nadien nog niet sporten.
  Dus m.a.w. kom je pas de zevende dag nadat de koorst gestart was terug sporten. Of met een bewijsje van een negatieve test.
 • Enkel personen die noodzakelijk zijn tijdens de trainingen worden toegelaten, ouders of supporters zijn niet welkom.
 • Kleedkamers en douches blijven nog gesloten, dus de sporters komen in sportkledij naar de les.
 • Toiletten mogen openblijven, maar dienen voor en na elke trainingsblok gereinigd en ontsmet worden.
 • Neus/mondmaskers zijn niet nodig in het kader van de veiligheid tijdens het sporten, wel ervoor en erna.
  Met uitzondering van -13 jarigen. (Behalve als ze in eenzelfde groep als +13 jarigen sporten)
 • Trainers dragen ten alle tijde een neus/mondmasker. 

Afspraken voor de leden / ouders:

 • De leden worden afgezet aan de sporthal.
 • En dit tussen de 10 en 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Leden van 13 jaar en ouder dragen een neus-mondmasker.
 • De leden gaan zo zelfstandig mogelijk naar binnen.
 • De ouders blijven dus liefst in de auto zitten, tenzij natuurlijk bij de kleuters en onze andere nog jongere leden.
  (binnen dragen de ouders altijd een neus/mondmasker.)
 • De leden komen in sportkledij naar de les (kleedkamers zijn gesloten).
 • De leden gaan eerst hun handen wassen in de toiletruimten, rekening houdend met de 1.5 distance.
  Of maken gebruik van de ontsmettingsprodukten bij het binnenkomen van de sportuimte (indien beschikbaar)
 • De leden gaan dan naar de zaal en nemen plaats aan de zijkant van de zaal (banken) rekening houdend met de social distance 1.5m.
 • De leden volgen de richtlijnen en aanwijzingen van de trainers nauwkeurig op.
 • De leden voorzien zoals steeds een eigen drankfles voorzien met water.
 • Na de trainingen zullen de leden ook zo zelfstandig mogelijk naar buiten gaan, dus enkel onze allerkleinsten kunnen door de binnen opgehaald worden.
 • En dit dadelijk na de les tot maximaal 10 minuten na de les.

Wens je een vraag te stellen of iets te melden aan de trainers, doe dit niet tijdens de les en draag zeker je neus-mondmasker.

Afspraken voor de trainers:

 • De trainers dragen een neus-mondmasker vanaf het binnenkomen in de sportaccomodatie.
 • De trainers wassen of ontsmetten ook hun handen voor het binnenkomen van de zaal.
 • Elke trainer zorgt voor een eigen neus/mondmasker en dient dit steeds bij zich te dragen.
  • Voor onze trainers spreken we af dat ongeacht de leeftijd wij tijdens de lessen een neus-mondmasker zullen dragen.
  • Bij het helpen, ongeacht de leeftijd en ongeacht de kleurcode zullen we ten allen tijde ons neus-mondmasker dragen.
 • Indien mogelijk wacht er een trainer buiten de leden op om hen wegwijs te maken naar de zaal.
 • En indien mogelijk of nodig begeleid de trainer de leden ook na de les naar buiten.
 • De trainers briefen in het begin van elke training aan de leden het verloop van de training.
  • Veiligheidsaspecten.
  • Volgorde toestellen.
 • De trainers registreren de aanwezigheden – met de online app.
  !!! ook nog niet ingeschreven leden zetten ze bij in de app !!! En dit met “Naam” + “telefoonnr” !!!
 • Een trainer geeft met voorkeur enkel vocaal les, lichamelijk contact proberen we tot het minimum te beperken.
 • De trainers zorgen er ook voor dat er minimale partneroefeningen zijn of oefenstof waarbij contact nodig is.
 • De trainers zorgen er ook voor dat de leden elkaar niet onnodig dienen te kruisen, dus denken na over het doorschuifstysteem
  en eventuele wacht- of rustzones tussen 2 oefenbeurten.

Om info te leveren of nodig contact te houden met de ouders, zullen de trainers zoveel mogelijk gebruik maken van de huidige bestaande social media middelen zoals whatsapp, FB enz…

Afspraken voor de verschillende accomodaties:

Indoor mag je sporten met max. 50 personen, maar er is nog wel een afspraak per persoon. Begeleiders/trainers worden niet meegeteld in de 50 personen.
Afhankelijk van de verschillende sporthallen waar we in trainen komen we dus niet altijd aan 50 personen die toegelaten zijn.

 • Voor 13jaar of jonger (2008) geldt 1pers/10m².
 • Voor +13 geldt 1pers/30m², indien deze geen duidelijke eigen zone heeft of interactie mogelijk is.
  Bij onze dansgroepen kunnen we dus bij +13 ook de 1pers/10m² toepassen.
  Bij het turnen niet.
  Hier tellen we dus als volgt. Voor elke +13 jarige dienen er 3 personen van 13 of jonger weggelaten te worden.

(Voor meer duidelijheid… zie de tabel.)

 

Enkel

+13

Enkel

13 en jonger

 

Voorbeeld mix 1

 

Voorbeeld mix 2

 

Maximum

Maximum

+13

13 en jonger

+13

13 en jonger

Berkenbos hal 1

25

76

3

70

12

40

Berkenbos hal 2

16

47

9

20

3

38

Bolderberg hal 2

7

20

2

14

5

5

Eversel

17

51

4

39

7

18

Heusden Hal 2

17

52

4

40

12

16

Dojo

5

14

1

11

4

2

Toverfluit

7

20

2

14

5

5


Wij hopen natuurlijk dat deze maximale aantallen onze lessen niet in gedrang brengen en al onze leden kunnen komen sporten.
Indien we toch groepen of plaatsen hebben waarbij we over de maximale limieten zullen gaan, dan zoeken wij hiervoor zo snel mogelijk de nodige oplossingen om toch iedereen te kunnen laten sporten.

We zullen dit steeds doen in ondersteuning van en in samenspraak met:
De Gemeente Heusden-Zolder     &       De GymnastiekFederatie Vlaanderen