Missie en visie

De missie van onze vereniging.

 

Onze vereniging heeft als missie het aanbieden en promoten van de gymnastiek en
zijn aanverwante sporten evenals sportieve ontspanning in het algemeen.
Waarbij we openstaan voor zowel allochtonen en autochtonen, meisjes of jongens.

En dit voor alle leeftijdsgroepen gaande van zuiver recreatief tot hoogstaande competitie.

Met als motto “ Een gezonde geest in een gezond lichaam. “

- Wat ook steeds het moto was van onze Ere Trainer Michel Wanten -

- En komt van de Romeinse dichter Juvenalis: “Mens sana in corpore sano”.

 

Om deze missie te verwezenlijken is er natuurlijk een meer gedetailleerde uitleg nodig.
Een visie, zij het enerzijds op korte maar anderzijds ook op langere termijn.

  

Onze visie voor de toekomst.

We spreken hier over een periode van 3 tot 5 jaar.

 • Groeien in ons ledenaantal naar een vast gemiddelde boven de 300.
 • Met aandacht op het vorige punt vooral groeien in de recreatiegroepen
  voor de jeugd en dit zowel op gymnastiek als dans.
 • En hierbij deze recreatieve groepen ook de mogelijkheid aan te kunnen bieden om aan wedstrijd/tornooien te kunnen doen.
 • Menig maal haalde we in het verleden een sportkriebel prijs van de gemeente.
  En met ons subsidiedossier in de gemeente scoren we ook elk jaar sterke punten. Hierdoor worden we beschouwd als goed werkende vereniging.
  Dit willen we onderhouden, dus m.a.w. willen we een toonaangevende kring blijven in onze gemeente en dit zowel op bestuurlijk als op organisatorisch vlak.
 • In functie tot het beter bekend maken van de Turnsport in onze regio, samenwerkingsakkoorden verkrijgen met zowel aangrenzende clubs als scholen, sportdienst en eventueel Sport Vlaanderen.
 • Op competitief vlak de “place to be” zijn voor TTm in Limburg.
 • ..

Onze visie op iets langere termijn.

Ver vooruit lopen gaat natuurlijk niet.

We willen hier spreken over een periode van  6-7  jaar.

 • Een toonaangevende vereniging zijn in de gemeente en ev. daarbuiten.
 • Binnen de gemeente samengesmolten zijn of toch zeker een duidelijk samenwerkingsakkoord hebben met de andere turnkringen.
 • Een ruimer aanbod van de turnsport en varianten geven binnen de “gehele” gemeente.
 • En dit zowel op gebied van verschillende diciplines.
 • Als op gebied van verschillende locaties in de gemeente.
 • Met oog op de vorige punten, samen met de andere kringen het gemiddelde
  van turnend Heusden-Zolder op meer dan 1000 leden brengen.
 • En natuurlijk blijvend aandacht hebben op de punten van korte termijn.